LOGIN | SIGNUP  
       
 
  HOME   My Account   BHAJANS   LYRICS   ABOUT US   Contact Us   donations   Feedback
 
Bhajans & Albums
  Listen to favourite Bhajans
More...  
 
 
Streaming Bhajans
  Streaming Audio Bhajans
   
  More...
 
 
Play Bhajan
 
 
Back To Bhajans
Bhajan : Prema mudita manase kaho - प्रेम मुदित मनसे कहो
Author :
Deity : Rama
Category : Bhajans
Bhajan Lyrics

Prema  mudita  manase  kaho Ram  Ram  Ram

Kaho Ram  Ram  Ram,

Prema  mudita  manase  kaho Ram  Ram  Ram

Shri Ram  Ram  Ram

 

Papa kate dukha mite, leke Ram nam (2X)

Bhava samudra sukhada nava, eka Ram nam

Kaho Ram  Ram  Ram, Shri Ram  Ram  Ram

 

Parama Shanti sukha nidhana, divya Ram nam (2X)

Niradhara ko adhara eka Ram nam

Kaho Ram  Ram  Ram (2X)

 

Parama gupta parama ishta mantra Ram nam (2X)
Santa hridaya sada basata, eka Ram nam

Kaho Ram  Ram  Ram, Shri Ram  Ram  Ram

 

Prema  mudita  manase  kaho Ram  Ram  Ram

Shri  Ram  Ram  Ram,

 

Mahadev satata japata, divya Ram nam (2X)

Kashi marata mukta karata, kahata Ram nam

Kaho  Ram  Ram  Ram (2X)

 

Mata pita bandhu sakha, saba hi Ram nam (2X)

Bhakta janana jivana dhana, eka Ram nam

Kaho Ram  Ram  Ram (2X)

 

Prema  mudita  manase  kaho Ram  Ram  Ram

Shri Ram  Ram  Ram,

 

Ram  Ram  Ram, Shri Ram  Ram  Ram

 

Ram  Ram  Ram, Shri Ram  Ram  Ram

© 2010 myBhajans.