LOGIN | SIGNUP  
       
 
  HOME   My Account   BHAJANS   LYRICS   ABOUT US   Contact Us   donations   Feedback
 
Bhajans & Albums
  Listen to favourite Bhajans
More...  
 
 
Streaming Bhajans
  Streaming Audio Bhajans
   
  More...
 
 
ओ नोदिरे lyrics
 
 
   
Gujarati Lyrics


ઓ નોદીરે એકતી કોઠા શુંધાઈ શુંધું તોમારે 2x
બોલો કોથાઈ તોમાંર દેશ તોમાંર નેઈકી ચલારા શેષ
ઓ નોદીરે ||

તોમાંર કોનો બધોન નાઈ તુમી ઘોર ચારા કી તાઈ | 2x
એઈ આછો ભાટાઈ આર એઇ તો દેખી જોવાર એ

બોલો કોથાઈ તોમાંર દેશ તોમાંર નેઈકી ચલારા શેષ
ઓ નોદીરે ||

એકુલ ભેનગે ઓકુલ તુમી ગોરોં
જાર એકુલ ઓકુલ દુ કુલ ગેલો તાર લાગી કી કોરો | 2x

અમાએ ભાબ્છો મીચેઈ પોર તોમાંર નાઈ કી ઓબોશોર | 2x
શુખ દુખો કોઠા કિછુ કોઈલે ના હોય અમારે

બોલો કોથાઈ તોમાંર દેશ તોમાંર નેઈકી ચલારા શેષ
ઓ નોદીરે એકતી કોઠા શુંધાઈ શુંધું તોમારે

બોલો કોથાઈ તોમાંર દેશ તોમાંર નેઈકી ચલારા શેષ
ઓ નોદીરે || ઓ નોદીરે || ઓ નોદીરે ||
Transliteration Lyrics

 

O nodire ekti kotha shudhai shudhu tomaare 2x

 

bolo kothae tomar desh tomar neiki cholaar shesh
O Nodire ||

tomar kono badhon naai tumi ghor chara ki taai | 2x
ei acho bhataae aar  ei to dekhi jowaar e

bolo kothae tomar desh tomar neiki cholaar shesh
O Nodire ||

ekul bhenge okul tumi goro

 

 jaar ekul okul du kul gelo taar laagi ki koro | 2x

amae bhabcho michei por tomar naai ki oboshor | 2x
shukh dukkho  kotha  kichu koile na hoy amare

bolo kothae tomar desh tomar neiki cholaar shesh
O Nodire ekti kotha shudhai shudhu tomaare

 

bolo kothae tomar desh tomar neiki cholaar shesh
O Nodire ||  O Nodire ||  O Nodire ||

© 2010 myBhajans.